Reply To: Jak założyć firmę zajmującą się pożyczkami pozabankowymi

Pożyczki i Chwilówki – Porównywarka Forums Pożyczki pozabankowe Jak założyć firmę zajmującą się pożyczkami pozabankowymi Reply To: Jak założyć firmę zajmującą się pożyczkami pozabankowymi

#3608
august144
Member

Znalazłem w necie jakie są uwarunkowania pranwe:
Pod pojęciem firma pożyczkowa należy rozumieć podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na udzielaniu pożyczek gotówkowych osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom na bazie środków własnych. Firmę pożyczkową może założyć każdy przedsiębiorca, niezależnie od jego wykształcenia. Nie trzeba przy tym pozyskiwać żadnych pozwoleń i koncesji, a jedynie płatny w wysokości 600 zł wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Po dokonaniu wpisu, firma pożyczkowa może zaczynać działalność.

Zanim jednak do tego dojdzie, musi ona spełnić wymagania stawiane takim podmiotom przez aktualne przepisy prawa, zawarte w znowelizowanej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

Chcąc założyć firmę pożyczkową, należy:

posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 200 000 zł, pokryty ze środków własnych założycieli, a nie ze źródeł zewnętrznych, tj. z kredytów, pożyczek, obligacji itp.,
zarejestrować firmę pożyczkową w Krajowym Rejestrze Sądowym, w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
powołać zarząd lub radę nadzorczą spółki, gdzie członkami takich organów spółki będą tylko osoby niekarane.