Smart Pożyczka – opinie i informacje o pożyczce

Pożyczki w Smart Pożyczka

Smart Pożyczka to firma siostrzana chwilówki Pożyczka Plus. Obie należą do tej samej grupy kapitałowej Aventus Capital. Ta grupa kapitałowa obecnie działa w kilku europejskich państwach: w Czechach, Litwie, Łotwie, Kazachstanie, Mołdawii i Gruzji. Firma planuje dalszy rozwój i ekspansję na kolejne kraje.

Wypełnij wniosek o pożyczkę >>

Co oferuje firma

SMART Pożyczka oferuje swoim klientom spore kwoty pożyczek oraz solidne i przejrzyste zasady ich udzielania. Stali i Lojalni pożyczkobiorcy mogą liczyć na bogatą ofertę programu lojalnościowego i duże rabaty procentowe przy zaciąganiu kolejnych pożyczek.

Maksymalna kwota chwilówki w Smart Pożyczka to 7000 zł. Pierwsza pożyczka jest darmowa i jej maksymalna kwota to 3000 zł. Okres kredytowania od 10 dni do 30 dni.

Jeżeli pożyczkobiorca nie może spłacić pożyczki w terminie, firma oferuje również przedłużenie okresu spłaty nawet w przypadku pierwszej chwilówki, a także refinansowanie w przypadku każdej kolejnej. Należy jednak pamiętać o tym, aby wnioskować o to przed upływem ostatecznego terminu spłaty oraz wnieść dodatkową opłatę.

>> Weź pożyczkę w Smart Pożyczka <<

Kto może otrzymać pożyczkę w Smart pożyczka

Warunkiem otrzymania chwilówki jest:

 • wiek 21-70 lat;
 • polskie obywatelstwo;
 • status konsumenta – pożyczka nie zostanie udzielona na firmę lub osobom niemogącym zawierać umów (np. z powodu upadłości konsumenckiej);
 • ważny, polski dowód osobisty;
 • adres zameldowania i zamieszkania na terenie Polski;
 • dochody zapewniające zdolność do spłaty pożyczki;
 • brak zadłużenia w bazach Biur Informacji Gospodarczej;
 • spłacone poprzednie zobowiązania w SMART Pożyczka;
 • indywidualne konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej;
 • telefon komórkowy z polskim numerem;
 • adres e-mail.

Jak otrzymać pieniądze w Smart Pożyczka

Podobnie jak większość tego typu chwilówek również Smart Pożyczka umożliwia otrzymanie pożyczki w kilku prostych krokach na jej stronie internetowej. A więc wybieramy kwotę pożyczki, termin spłaty i potem wypełniamy formularz wniosku, który zarazem staje się formularzem rejestracyjnym w systemie Smart Pożyczka.

Do pełnej rejestracji wymagane są nasze dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, e-mail, nr telefonu komórkowego oraz nr konta bankowego.

Do złożenia wniosku firma wymaga jeszcze informacje dotyczące zatrudnienia, wysokości miesięcznych dochodów oraz wydatków. Dla weryfikacji konta bankowego i tożsamości potencjalnego pożyczkobiorcy firma wymaga dokonania przelewu weryfikacyjnego. Smart Pożyczka sprawdza potencjalnego wnioskodawcę w KRD, ERIF oraz BIK.

O przyznanej lub nie przyznanej kwocie pożyczki, pożyczkodawca informuje drogą e-mailową i smsem. Kwota pożyczki zostaje przelana na konto pożyczkobiorcy, zaraz po zaakceptowaniu przez niego warunków umowy.

Windykacja należności

Osoby uchylające się od spłaty zobowiązań wobec pożyczkodawcy mogą spodziewać się następujących konsekwencji:

 • naliczanie ustawowych odsetek w wysokości 14% w skali roku za każdy dzień zwłoki
 • upomnienia, monity, których koszty będzie ponosił potencjalny dłużnik
 • windykacja należności poprzez pełnomocnika firmy
 • odsprzedanie długu innej firmie windykacyjne lub postępowanie sądowe, którego koszty poniesie pożyczkobiorca
 • wpis do KRD.